Bygging av stavbygg i småskala.

låsskjøter i tre og andre treforbindelser, Norwegian house types, Statisk ubestemte konstruksjoner, Woodcraft, Woodworking, woodworking tools

Jeg har lovet mine barn at de skal få seg et lekehus og hva er vel da bedre enn å lage en mindre modell av et autentisk utført stavbygg? Da kan man trene på teknikker og bruke gjennomføringen til visualiseringstrening og ut fra dette bedre forstå de statiske egenskapene og kreftene som virker på bygget. Jeg har i 2011 og 2012 gjennom høsgskolen i sør-Trønderlag vært med på å bygge flere stavbygg og nå i sommerferien vil jeg lage en modell av det Hadelanske fotingsrøstet. Stavbygget blir i skala 1:4 av det opprinnelige bygget som er 5X6 meter/ 8.9X9,5 norske 1875 alen. Utgangspunktet i eldre tider var nok å velge en alen rundet av til nærmeste hele.

IMG_2048

Det første jeg gjør er å lage en "ku" etter materialdimensjonen, her 2"X2". Kua brukes som en mal for rissing og er da som et fast ripmot med 2 små spiker som jeg bruker til å merke tapphull/sliss og tapp. Vinkelen som jeg har i kua er et fatsmål på stigning 1:6 som brukes for å streke etter og denne er vesentlig for å kunne få til en tett og låsende svalehalelås.

IMG_2051

Paxsaga mi er god å ha på små dimensjoner og i tillegg har jeg laget meg en sagjigg som er fin for å holde emnet i ro. Kneppert og huggjern er selvsagt også nødvendig for å få jobben gjort.

IMG_2057

 

Her bruker jeg kua til å merke dybden til svalehale låsen. Med kua så deles 2" i 1/3" og det første kuttet skal da fjerne 1/3 av tykkelsen på begge endene til svilla.

IMG_2056

Riktig bredde merkes opp, men først setter jeg merke med kua og deretter riper jeg langs vinkelen.

 

IMG_2053

Nå streker jeg opp langs vinkelen på kua.

IMG_2061

For å få dette til bør man bruke en bra sag, et godt huggjern og en bra kneppert/klubbe.

 

IMG_2062

 

IMG_2063

 

IMG_2065

 

IMG_2064

 

IMG_2054

Slik sages og tappes svalehalelåsen.

IMG_2050

 

IMG_2049

Så tight skal det være.

 

Med kua så riper jeg til tapphullene, handborer og tapper ut her en dybde på 15mm. Dette kan variere, men bredden på tapp og tapphull er 1/3 bredde av emnet som er 2".

IMG_2074

Etter noen timer så er tapphullene ferdige og vi ser her at de er parallelle for stavene, men her er også tappet for skråstrevere i samme dimensjon. Skråstreverne skal settes i et system med forhold 1:2 og funksjonen er for å ta opp opptredende vindlaster.

IMG_2070

Jeg har "jukset" og brukt en moderne sag, hvor jeg har laget en liten jigg og satt dybdestopp på saga for å kunne få riktig tappbredde 1/3". I tillegg sager jeg sliss til spikerslag på staver og skråstrevere.

IMG_2077

Så er det bare og gå i gang med byggingen da. Det anbefales å ha hjelpemann/dame med for å unngå at naboene får høre for mye banning under arbeidet…

IMG_2079

Her er staver på tur opp og jeg legger på spikerslag til fremtidig stående bord.

IMG_2080

Her begynner jeg å sette inn spikerslag. Dette skal settes inn i sliss slik at dette flukter med topp og bunnsvill.

IMG_2081

 

Så er det montering av skråstrevere som skal oppta vindlast.

 

IMG_2082

Vel det var det var så langt jeg kom i siste feriehelgen, men et par ettermiddagsøkter til så er bygget ferdig reist, så da kommer det snart noe mer på bloggen.

20120905-204039.jpg

20120905-204103.jpg

20120905-204129.jpg

20120905-204144.jpg

20120905-204205.jpg

20120905-204225.jpg

20120905-204239.jpg

Reklamer

Fransk låsskjøt

låsskjøter i tre og andre treforbindelser, Norwegian house types

Som vanlig starter jeg med å lage en arbeidsskisse for det jeg skal lage og jeg valgte å lage en fransk låsskjøt i 5″X5″. I utgangspunktet så bør en lage de mer avanserte låsskjøtene med bjelker som er saget og ikke rydd/økset til, men jeg har valgt skjøttypen mest av interesse for å lære teknikken.

clip_image003 

clip_image006

Her sager jeg ut låsetappene med en bakksag type PAX 1776 med 20 tagger per cm. Saga er perfekt der en treng presise kutt.

 

  

clip_image008

Jeg hugger her ut hjørnene der saga ikke nådde til, og jeg bruker her et hjørnejern på 20x20mm fra amerikanske Swane (1877-1951)

 

clip_image010

Jeg sager spor ned til merkingen for å lette tilhuggingen med øks.

 

 clip_image012

Her hugger jeg etter strek med øyobila mi. Denne bila er bra til småarbeid og en har brukbar kontroll med hugginga.

clip_image014

Jeg sager her ut sliss og bruker bakksagaen til dette arbeidet.

 

 clip_image016Slik type hugging bør bare utføres med en lockbeitel, da det er viktig å holde retningen i lodd mens en hugger. Knepperten som er vist her er fra en bjerkekjevle som jeg har dreid skaftet på.

clip_image018

Slissen/nota hugges ut med lockbeitelen.

 

clip_image020

Her begynner vi å nærme oss å bli ferdig med den ene delen til låsskjøten. Overflatene finhøvler jeg med en liten støthøvel og simshøvel.

clip_image022

Her er jeg ferdig med den første delen.

 clip_image024

Og jeg gjentar prosessen med del nr. 2.

clip_image026

Her er jeg klar til å teste om alt er gjort riktig og etter boka.

clip_image028

Her har jeg fått sammen låsskjøten, den er trang og uvøren å dra fra hverandre og jeg må bruke en stor gammel skrutrekker for å lirke den opp forsiktig.

 

clip_image031

 Her har jeg samlet alt jeg har brukt av verktøy til gjennomføring av oppgavene.

 

Konklusjon etter utført fransk låsskjøt:

Arbeidet gikk greit og jeg brukte ikke så mye tid som jeg hadde satt av og forventet på oppgaven. Jeg erfarte flere utfordringen med å lage denne låsskjøten med denne bjelken da mindre avvik etter øksehugg gjorde det vanskelig å streke opp bjelkestykkene.

Det var stort sett de samme utfordringene med denne oppgaven som med arbeidsbenken, da materialet stammer fra samme grantreet. Jeg vil bruke saget bjelke neste gang, eventuelt at skjøtområdet høvles helt rett.