Statiske ubestemte konstruksjoner

Norwegian house types, Statisk ubestemte konstruksjoner

Da var vi i gang med bygging av sveitserrøstet på Dokka. Høgskolen har delt EVU studentene i to grupper, der gruppe 1 skal bygge fotingsrøst og min gruppe bygger sveitserrøst. Bygningene skal flyttes til samlingene på Maihaugen i Lillehammer og skal etter planen benyttes som scenebygg.

P2280003

Prinsippskisse snitt 1:50 av Trond Oalann

P2280004

Prinsippskisse av Trond Oalann.

IMAG0198

Sveitserrøstet har her til lands vært bygget i perioden 1850-1950, og var rundt 1900 en av de mest bygde låvekonstruksjoner. Bygningstypen er opprinnelig tysk og våre varianter er produkter av en miks fra norske tradisjonsbygg og det nye Europeiske som influerte Norge på 1800 tallet.

IMG_0257

Her ser vi takstolen i 5”X6” med «kne»stav og skråstrever.

IMG_0258

Bunnsvill I 5”X5” og tømmerforbindelsen er gjort lik kamlaft/svalehale. Dvs at den er I halvved og låst en forbindelse med hverandre.

Bilde1

Prinsippskisse for kamnov etter feltundersøkelse av bryggerhus på Smertu gård I Hobøl. Middelalder bygg før 1641. Samme prinsipp i sammenføyning bruker vi på sveitserrøstet vårt.

IMG_0260

Sperrebind blir enklest til ved å lage en mal I 1:1 på bakken. Denne kan tegnes opp slik en gjør ved piquer au plomb metoden, eller en lager en modell som en bygger de øvrige etter. Sammenføyning av sperrebida gjøres på halvved og dymlinger eller spiker. En kan finne sperrebind der det er brukt stor spiker, så metoden har vært brukt I bygg der oppsitteren hadde romslig økonomi.

IMAG0183

Stav og skråstrevere må festes med tapp og sliss.

P2280002

Prinsippskisse for innfesting av skråstrevere.

IMG_0259

Fransk låsskjøt. Denne låser I samtlige retninger.

004

Prinsippskisse for fransk låsskjøt.

IMAG0195

Her er alt av staver og skråstrevere ferdige

Reklamer