Til skogs med øks og tigersvans

Rett fra skogen

At tradisjonelt skogdrift er tungt fikk jeg erfare i uke 45 da HiST hadde samling på Maihaugen mandag-fredag med tømmerhugging og deretter kanting og rying til 6”X6” bjelker på programmet. Dette var bare en liten forsmak På tømmehogstlivet, og i virkeligheten kan vi nesten ikke forestille oss det slitet gammlekara hadde i skogen. På samlingen ble det gjennomgang av den tradisjonelle skogdriftsformen som ble drevet i Norge frem til 1960 tallet, og vi studentene på etterutdanningen i teknisk bygningsvern fikk prøve oss. Det ble hugget ut i underkant av 10m3 grantømmer, så det fleste har fått kjørt seg godt med øks og tigersvans.

Skogslæra inngår i et 20 studiepoengs fag, hvor vi etter planen prosjektere og bygge et scenebygg i fotingsrøst. Dette skal utføres på Dokka og flyttes til erverdigie Maihaugen på Lillehammer når vi er ferdige. Alt av materialer som går med til bygget skal tas ut fra skogen og tilvirkes av oss på tradisjonelt vis.

IMAG0069

Her sitter jeg på stokken som skal bli til en kammet bjelke etter hvert.

IMAG0064

IMAG0079

Når en skal rye til bjelker av tømmer, må man først merke opp stokken og til dette ble det tradisjonelt brukt hampsnøre gnidd inn i sot, hvor snøret festes i med en liten smidd jernsak som kalles pjeks. Når stokken har en viss diameter, må en bruke skogsøksa for å fjerne yterved slik bildet viser, ellers vil en slite med ryarbila når kantinga pågår.IMAG0078

IMAG0066

Her ser vi at stokken er ryet på 3 av 4 sider og vi ser et lite utvalg av biler. Det er viktig at man har kontroll på øksa når en arbeider, for sin egen og andres sikkerhet! Når bila er riktig brynet, så er den skarp.

IMAG0084

Her skal jeg hugge til lekter og fester en av endene fastkilt i en stokk.

IMAG0083

Ved hugging av lekter, bør man merke opp med snor, eller hugge etter snor dersom man er godt dreven.

Reklamer